Lustrum

Dit jaar hebben we weer een lustrum te vieren.
Dit zal plaatsvinden op zaterdag 29 juni.
De dag wordt georganiseerd door de lustrumcommissie en de invulling zal volgen.