Vanaf 19 jaar hoor je bij de loodsen.
Loodsen komen ongeveer een keer per maand op de boot en gaan mee met alle kampen.