Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden.
Samen met de leiding/ begeleiding van de verschillende groepen vergaderen we ongeveer een keer in de 6 weken.

Wilt u ons bestuur komen versterken, neem dan even contact op met nautilus.secretaris@gmail.com.

Voorzitter

Robert Denessen
Nautilus.voorzitter@gmail.com

Secretaris

Anoek Besselink
Nautilus.secretaris@gmail.com

Penningmeester

Simon Hoekstra

Nautilus.penningmeester@gmail.com

Materiaalmeester

Koos Verhoeven

Vertrouwenspersoon

Anouk Stefess
nautilus.vertrouwenspersoon@gmail.com

Groepsleider

Arwen Vis